Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

                        

                            

p1080916.jpg

                        Seznámení s honitbou.

 

Honitba MS „Tomáš Svoboda“ Češov nese ve svém názvu jméno češovského myslivce Tomáše Svobody,který byl popraven
roku 1728 v Kopidlně.Byl nejen sťat,ale i spálen pro svou víru,
poté co byl prohlášen za kacíře.
Honitba se nachází v katastru obcí Češov,Liběšice a Volanice.
Leží v okrese Jičín,v nadmořské výšce do 323 m.n.m(vrch Holý).
Výměra honitby činí 1333 ha,z toho největší část tvoří obdělávaná zemědělská plocha 1137 ha.Skladba zemědělských plodin obsahuje pšenici,ječmen,kukuřici,řepku,řepu a brambory,s nepravidelnou
frekvencí výskytu dle osevních plánů a potřeb Volanické a.s.
Část honitby tvoří louky,které jsou pravidelně sečeny.
Lesní plocha o výměře 188 ha začíná od jihu Češovskými valy
a postupně klesá k západu k obci Vršce.
Les je listnatý, s největším zastoupením dubu,dále pak buku,habru
a břízy.Ojedinělé lokality jehličnanů(smrk a borovice),se vyskytují nepravidelně v celkové struktuře lesa.Podél vodotečí a v remízcích
je zastoupen jasan,olše a vrba. Vodní plochu tvoří několik rybníků,
z nichž největší je „Liběšický velký rybník“s rozlohou 12 ha.
Honitba je k východu odvodňována Volankou a Kozojedským potokem tekoucími k obci Sběř,kde se vlévají do Cidliny.Západní část honitby
je odvodňována Liběšickým potokem směrem k obci Bartoušov.
Zastoupení zvěře je běžné v této části podhůří Krkonoš.
Zvěř srnčí,černá,zaječí,kachna divoká,bažant a koroptev.
V posledních letech byl zaznamenán i pobyt zvěře dančí a jelení.
Několikrát byl v honitbě zaznamenán pohyb losa.
Stavy bažanta jsou doplňovány z polodivokého chovu.
V části honitby je uznaná bažantnice „Patřím“ o výměře 170 ha.
V roce 2005 byla na základě rozhodnutí krajského úřadu
Královehradeckého kraje vymezena oblast chovu koroptve polní,
která zahrnuje celou honitbu.
Členská základna v současné době čítá 21 členů.
 

1.Broková střelnice ve Volanicích u rybníka

Charakter střelnice:

Střelnice je provozována mysliveckým sdružením "Tomáš Svoboda" Češov.
Střelnice je vybavena zařízením pro střelbu na baterii a loveckém kole.
Specialitou střelnice je její umístění v sousedství rybníku.Disciplína baterie
se střílí přes rybník "Volanička".Součástí střelnice je plocha pro parkování vozidel.
Na střelnici je od dubna do září každý pátek provozována cvičná střelba.
Dále jsou v průběhu roku pořádány dva veřejné střelecké závody.

myslivec03.jpg

 

Lokalizace:Volanice-u rybníka

GPS:

GOOGLE EARTH:              N-50°19'47.44,E 15°23'39.81

SEZNAM.cz/mapy:             N-50°19'47.465,E15°23'39.810

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2.Hony na drobnou zvěř

Charakter honů:

Myslivecké sdružení pořádá v podzimní sezoně 5 honů na drobnou zvěř.
Hony se skládají z 5 až 6 lečí organizovaných v různých částech honitby.
Loví se zejména bažant z polodivokého chovu a po několika letech se začal
na prosincových honech lovit zajíc.
V případě výskytu se loví i zvěř černá a zvěř myslivosti škodlivá dle zákona o myslivosti.
Během honu je přeprava mezi jednotlivými lečemi zajištěna.Leče procházejí různými
částmi honitby.Jednou z nich je i zajímavá lokalita Češovské valy - hradiště z doby
počátku letopočtu.
 
Myslivecké sdružení umožňuje účast na vybraných honech poplatkovým lovcům.
Zpoplatněno je místo na honu.Po skončení honu je zajištěno občerstvení.
 
 
..................................................................................................
 

 

Mapové info:

mapa-cesov.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní telefon:

604 705 527 pan Kořínek Ladislav(předseda MS) 

603 107 267 pan Čapek Věroslav(myslivecký hospodář)           

 

...................................................................................................................

 Tip:

Na internetových portálech GOOGLE EARTH a SEZNAM.cz je možno
si v sekcích MAPY/SATELITNÍ virtuálně prohlédnout konfiguraci terénu
a polohu honitby v krajině.

.....................................................................................................................

 

 

.................................................................................................................... 

 

fumfik.jpg

 
WEB update
by Klimeš J.